PRIVACYVERKLARING VISUCOM
Visucom – Jan De Paepe Comm. V. met maatschappelijke zetel te Leopolddreef 30, 9290 Berlare met ondernemingsnummer BE0726 813 971, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Visucom, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Visucom verstrekt.

VISUCOM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM VISUCOM GEGEVENS NODIG HEEFT
Visucom verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
D
aarnaast kan Visucom uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.

HOE LANG EN WAAR VISUCOM GEGEVENS BEWAART
Visucom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen in een OSX omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN
Visucom verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Visucom worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Visucom heeft Google geen toestemming gegeven om via Visucom verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Visucom gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
De website is gehost bij One.com, Kalvebod Brygge 24 – DK-1560 Copenhagen V | Denemarken

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jan.de.paepe@skynet.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Visucom zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Visucom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van visucom.be worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certi caat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Visucom verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Visucom via jan.de.paepe@skynet.be of op het telefoonnummer: 052 42 35 20

KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, gelieve contact op te nemen met Visucom of u kan dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).